نقشه سايت |   ورود/عضويت |   English  
Skip Navigation Links » محصولات » نرم افزار های فاراتل » نرم افزار UPSwing Pro Netshut » License Cardبرای  Netshutتحت Free BSD
كاربر میهمان خوش آمدید.

 License Cardبرای  Netshutتحت Free BSD

سی‌دی UPSwing Full Software و یك عدد كابل ارتباط سریال به طول 180cm در داخل بسته بندی تمامی محصولات یوپی‌اس فاراتل موجود می‌باشد كه خریداران می‌توانند از نرم‌افزار UPSwing Pro تحت Windows نگارش Single User آن به صورت رایگان استفاده نمایند. اما برای نصب و استفاده سایر محصولات تحت سیستم عامل های مختلف و یا نرم‌افزار Network Support تحت سیستم عامل Windows، خریدار می بایست License Number را در ابتدای نصب وارد نماید.

برای سهولت در كار، License Number ها جهت ارائه به مشتریان بر روی كارتهایی تحت عنوان License Card نوشته شده و خریدار برای نصب هر یك از برنامه ها، این كارت را از سازمان فروش شرکت فاراتل تهیه و پس از برداشتن برچسب روی كارت و ظاهر شدن شماره License، آن را در ابتدای نصب نرم‌افزار و برای ادامه كار وارد می‌نماید.

سی‌دی UPSwing Full Software و یك عدد كابل ارتباط سریال به طول 180cm در داخل بسته بندی تمامی محصولات یوپی‌اس فاراتل موجود می‌باشد كه خریداران می‌توانند از نرم‌افزار UPSwing Pro تحت Windows نگارش Single User آن به صورت رایگان استفاده نمایند. اما برای نصب و استفاده سایر محصولات تحت سیستم عامل های مختلف و یا نرم‌افزار Network Support تحت سیستم عامل Windows، خریدار می بایست License Number را در ابتدای نصب وارد نماید.

برای سهولت در كار، License Number ها جهت ارائه به مشتریان بر روی كارتهایی تحت عنوان License Card نوشته شده و خریدار برای نصب هر یك از برنامه ها، این كارت را از سازمان فروش شرکت فاراتل تهیه و پس از برداشتن برچسب روی كارت و ظاهر شدن شماره License، آن را در ابتدای نصب نرم‌افزار و برای ادامه كار وارد می‌نماید.

كد محصول: 9008827010
ايران كد محصول: 2272200002520006


 
UPS (یو پی اس)

Battery Cabinet (کابینت باتری)

Battery (باتری)

تجهیزات جانبی یو پی اس

نظام مديريت كيفيت
 
» SFR » SDC » Cadillac » DSS » VENUS » SBC48V » SBC96V » SBC240 » MAC » ابزارهای مدیریت یو پی اس » ITR (ترانس ايزوله) » MBS (تابلوی بای‌پس)  

STB (استابیلایزر)

AVR (ترانس اتوماتیك)

نرم افزار
 
» STB12000µ » STB25R » STB2000 » Farapower253 » AVR32F » AVR25C » AVR40 » DigiPower6 » فارا مانیتور » UPSwingPro for Windows » UPSwingPro for other os » UPSwingPro Netshut