نقشه سايت |   ورود/عضويت |   English  
كاربر میهمان خوش آمدید.

مركز تلفن

سیستم های ارتباطی تلفنی  و مراکز و تجهیزات مدیریت برقراری این تماس ها که از آنها به مراکز تلفن نام برده می شود ، از مهمترین ابزارهای مورد نیاز در مراكز تجاری و ادارای  محسوب می گردند كه نبود آنها باعث مختل شدن كار و امور شركتها  می گردد.

به همین لحاظ ، می بایستی جهت اطمینان از صحت عملکرد آنها و همچنین جلوگیری از آسیب های احتمالی ناشی از اختلالات و نوسانات برق شهر برای آنها ، از سیستم های برق اضطراری  بدون وقفه و یا همان یو پی اس بهره برد که بهترین پیشنهادهای ممکن در اینخصوص به شرح زیر تقدیم می گردد.
یو پی اس های فاراتل

DSS1500X-RT


DSS2000X-RT


DSS3000X-RT-3KW

استابیلایزر

STB25R


STB2000


 
UPS (یو پی اس)

Battery Cabinet (کابینت باتری)

Battery (باتری)

تجهیزات جانبی یو پی اس

نظام مديريت كيفيت
 
» SFR » SDC » Cadillac » DSS » VENUS » SBC48V » SBC96V » SBC240 » MAC » ابزارهای مدیریت یو پی اس » ITR (ترانس ايزوله) » MBS (تابلوی بای‌پس)  

STB (استابیلایزر)

AVR (ترانس اتوماتیك)

نرم افزار
 
» STB12000µ » STB25R » STB2000 » Farapower253 » AVR32F » AVR25C » AVR40 » DigiPower6 » فارا مانیتور » UPSwingPro for Windows » UPSwingPro for other os » UPSwingPro Netshut