نقشه سايت |   ورود/عضويت |   English  
كاربر میهمان خوش آمدید.

PLC

یكی از مسایل مهمی كه تاثیر بسزایی برروی تجهیزات برقی دارد، توجه به مسئله كیفیت برق است.وجود عوامل هارمونیك زا، نوسان ولتاژ، قطع و وصل های مكرر برق و....می تواند تاثیر نامطلوبی بر روی دستگاه های متصل به شبكه برق شهر بگذارد.دستگاه های PLC با توجه به حساسیت بالایی كه در ساختمان و نوع عملكردشان دارند از این قائده مستثنا نیستند و هرگونه قطع برق باعث توقف ناگهانی سیستم می گردد و خطرات ناشی از راه افتادن دوباره ماشین غیر قابل پیش بینی است.با توجه به موارد مذكور لزوم استفاده از UPS جهت محافظت از PLC توصیه می گردد.
یو پی اس های فاراتل

DSS2000X-RT


DSS3000X-RT-3KW


SDC2000S-RT


SDC3000S-RT

استابیلایزر

STB12000M


STB25R


 
UPS (یو پی اس)

Battery Cabinet (کابینت باتری)

Battery (باتری)

تجهیزات جانبی یو پی اس

نظام مديريت كيفيت
 
» SFR » SDC » Cadillac » DSS » VENUS » SBC48V » SBC96V » SBC240 » MAC » ابزارهای مدیریت یو پی اس » ITR (ترانس ايزوله) » MBS (تابلوی بای‌پس)  

STB (استابیلایزر)

AVR (ترانس اتوماتیك)

نرم افزار
 
» STB12000µ » STB25R » STB2000 » Farapower253 » AVR32F » AVR25C » AVR40 » DigiPower6 » فارا مانیتور » UPSwingPro for Windows » UPSwingPro for other os » UPSwingPro Netshut