نقشه سايت |   ورود/عضويت |   English  
Skip Navigation Links » راهكارها » سیستم های پزشكی » تجهیزات اتاق عمل
كاربر میهمان خوش آمدید.

تجهیزات اتاق عمل

اتاق عمل یكی از مهم ترین و اساسی ترین قسمت های بیمارستان می باشد.عملكرد تجهیزات استفاده شده در این اتاق مستقیماً با جان انسان ها ارتباط دارد.نا مناسب بودن وضعیت برق و كوچكترین وقفه زمانی در برق می تواند روی عملكرد تجهیزات تاثیر بگذارد و عامل مرگ فرد یا افرادی گردد.یكی از تجهیزات بسیارضروری و حساس در این اتاق یوپی اس می باشد.
با توجه به اینكه اتاق عمل های تخصصی جهت عمل قسمتهای مختلف بدن انسان وجود دارد دستگاههای تخصصی استفاده شده در این اتاقها متفاوت می باشند، ولی به طوركلی تمامی اتاقهای عمل مجهز به ونتیلاتور، الكتروشوك، دستگاه بیهوشی، ساكشن، چراغ سیالیتیك، دستگاه اكسیژن ساز، كوتر، پمپ سرنگ و پمپ سرم می باشند.
یو پی اس های فاراتل

SDC1500S-RT


SDC2000S-RT


SDC3000S-RT


SDC1500S-RM-3U-LCD


SDC6000X-RT-3U


CAD10KX1-RT4U


CAD10KX3-RT4U

استابیلایزر

STB12000M

تجهیزات جانبی یو پی اس

ITR10000-RT


ITR3000-RT


ITR6000-RT


 
UPS (یو پی اس)

Battery Cabinet (کابینت باتری)

Battery (باتری)

تجهیزات جانبی یو پی اس

نظام مديريت كيفيت
 
» SFR » SDC » Cadillac » DSS » VENUS » SBC48V » SBC96V » SBC240 » MAC » ابزارهای مدیریت یو پی اس » ITR (ترانس ايزوله) » MBS (تابلوی بای‌پس)  

STB (استابیلایزر)

AVR (ترانس اتوماتیك)

نرم افزار
 
» STB12000µ » STB25R » STB2000 » Farapower253 » AVR32F » AVR25C » AVR40 » DigiPower6 » فارا مانیتور » UPSwingPro for Windows » UPSwingPro for other os » UPSwingPro Netshut