نقشه سايت |   ورود/عضويت |   English  
كاربر میهمان خوش آمدید.

VSAT

این دستگاهها یكی از ارزشمند ترین و گرانقیمت ترین تجهیزات موجود در شبكه های اطلاعاتی و ارتباطی از طریق ماهواره می باشند که قطع برق و نوسانات شدید  باعث اختلال در عملكرد و درپاره ایی اوقات باعث خارج شدن آنها از مدار می گردد.لذا با توجه به اعمال فشارهای قانونی بانك مركزی در خصوص جریمه نمودن بانك ها در هنگام عملكرد نامناسب این گونه دستگاهها شركت فاراتل علاوه بر تامین برق مورد نیاز این دستگاهها ؛ موفق به طراحی نرم افزار مخصوص این تجهیزات گردیده است كه بر همین اساس یوپی اس های خانواده DSS,SDC جهت اتصال دستگاههای مورد اشاره پیشنهاد می گردد.
یو پی اس های فاراتل

SDC1500S-RT


SDC2000S-RT


SDC3000S-RT


SDC1500S-RM-3U-LCD


 
UPS (یو پی اس)

Battery Cabinet (کابینت باتری)

Battery (باتری)

تجهیزات جانبی یو پی اس

نظام مديريت كيفيت
 
» SFR » SDC » Cadillac » DSS » VENUS » SBC48V » SBC96V » SBC240 » MAC » ابزارهای مدیریت یو پی اس » ITR (ترانس ايزوله) » MBS (تابلوی بای‌پس)  

STB (استابیلایزر)

AVR (ترانس اتوماتیك)

نرم افزار
 
» STB12000µ » STB25R » STB2000 » Farapower253 » AVR32F » AVR25C » AVR40 » DigiPower6 » فارا مانیتور » UPSwingPro for Windows » UPSwingPro for other os » UPSwingPro Netshut